Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

(polityka prywatności i polityka plików cookies)

 

Strona internetowa www.sztukawyboru.club zwana dalej witryną Sztuka Wyboru lub Sztuką Wyboru jest prowadzona przez osobę fizyczną Halinę Annę Kozłowską, która jest jej autorką i wydawcą. Sztuka Wyboru w osobie autorki i wydawcy przykłada wielką wagę do ochrony Twoich danych osobowych i w związku z tym gromadzi, przetwarza i wykorzystuje Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z opisanymi niżej zasadami i obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

A. Dane osobowe

Dane osobowe to wszystkie dane, które odnoszą się do osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania. Zalicza się do nich na przykład Twoje imię i nazwisko lub adres e-mail.

B. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych

Sztuka Wyboru gromadzi, przetwarza lub wykorzystuje Twoje dane osobowe wyłącznie w opisanym niżej zakresie.

I.

Rejestracja w witrynie Sztuka Wyboru.

W witrynie Sztuka Wyboru masz możliwość dokonania rejestracji i założenia profilu osobistego. W profilu osobistym możesz zapisać swoje osobiste dane (adres e-mail) i dzięki temu dokonać prenumeraty Szkoły Dam. Rejestracja i założenie profilu osobistego jest zawsze dobrowolne, ale konieczne do realizowania prenumeraty i tym samym korzystania z witryny Sztuka Wyboru w pełnym zakresie.

Do rejestracji potrzebny jest Twój adres e-mail i dowolnie wybrane hasło. Podany przez Ciebie adres e-mail służy jednocześnie jako identyfikator dostępu do osobistego profilu. Po skutecznej rejestracji otrzymujesz automatycznie potwierdzenie na adres e-mail. W menu profilu osobistego możesz w każdej chwili aktualizować swoje dane.

Jeżeli wyrażasz na to zgodę, dzięki funkcji „nie wylogowuj mnie“ tzw. trwałe pliki cookie (por. B.III) są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym, i służą temu, aby przy następnej wizycie w witrynie Sztuka Wyboru ponowne logowanie nie było konieczne. Ta funkcja nie jest i nie będzie dla Ciebie dostępna, jeżeli w ustawieniach przeglądarki internetowej dezaktywujesz zapisywanie takich plików cookie.

II.

Realizacja prenumeraty  i  wybór dostawcy usług płatniczych.

Do realizacji prenumeraty Sztuki Wyboru potrzebny jest adres e-mail. Daną tę należy podać w trakcie procesu rejestracji.

Po wybraniu dostawcy usług płatniczych zostaniesz zapytana/y o dane wymagane do skorzystania z danego dostawcy usług płatniczych. Niniejsze informacje płatnicze zostaną przekazane bezpośrednio do danego dostawcy usług płatniczych i nie będą przez nas zapisywane.

III.

Pliki cookie.

Sztuka Wyboru używa w serwisie internetowym tzw. plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które umieszczane są w schowku Twojej przeglądarki internetowej, aby umożliwić jej ponowne rozpoznanie.

Stosujemy przy tym tzw. pliki cookie sesji oraz trwałe pliki cookie. Pliki cookie sesji tracą ważność automatycznie wraz z opuszczeniem serwisu internetowego. Trwałe pliki cookie pozostają przez dłuższy czas na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają Sztuce Wyboru korzystanie  opisanych w dalszej części narzędzi do analizy i indywidualizacji grupy docelowej (targeting).

Oczywiście możesz także odwiedzać Sztukę Wyboru bez umieszczania plików cookie w Twojej przeglądarce. W każdej chwili możesz ograniczyć lub dezaktywować zapisywanie plików cookie w ustawieniach Twojej przeglądarki, co może jednak prowadzić do ograniczenia funkcji i przyjazności dla użytkownika witryny Sztuka Wyboru.

IV.

Google Analytics.

Sztuka Wyboru używa Google Analytics, internetową usługę analityczną dostarczaną przez Google Inc. („Google“), USA. Google Analytics używa plików cookie, które umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie z witryny Sztuka Wyboru. Informacje wytworzone przez plik cookie na temat Twojego korzystania z witryny Sztuka Wyboru są przekazywane i zapisywane na serwerze Google. W niniejszym serwisie internetowym aktywowano anonimizację adresów IP, która powoduje wcześniejsze skrócenie adresów IP użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach przekazywany jest pełny adres IP do serwera Google w USA i tam skracany. Na zlecenie niniejszego serwisu internetowego Google będzie wykorzystywał te informacje, aby przeanalizować korzystanie z serwisu przez użytkowników w celu przygotowania raportów na temat aktywności w serwisie internetowym oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z serwisu i internetu na rzecz właściciela serwisu internetowego. Adres IP przekazany w ramach Google Analytics z Twojej przeglądarki internetowej nie będzie łączony z innymi danymi Google. Możesz uniemożliwić zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia Twojej przeglądarki; wskazujemy jednak na to, że w takim wypadku nie będzie ewentualnie możliwe korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji witryny Sztuka Wyboru. Ponadto użytkownicy mogą uniemożliwić gromadzenie przez Google danych wytworzonych przez pliki cookie oraz odnoszących się do swojego korzystania z witryny Sztuka Wyboru (łącznie z Twoim adresem IP) jak i przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem. Aktualny link (stan z: Grudzień 2017): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Jeżeli jesteś zarejestrowana/y w witrynie Sztuka Wyboru i wejdziesz na niniejszą stronę, wówczas używamy Google Analytics również do tego, aby sporządzać raporty na temat aktywności w witrynie na różnych urządzeniach. W tym celu łączymy Twój identyfikator użytkownika witryny Sztuka Wyboru z Twoim profilem użytkowania Google Analytics, jednak bez łączenia przy tym tego profilu z informacjami pozwalającymi na Twoją indywidualną i bezpośrednią identyfikację. Taka możliwość analizy funkcjonuje także w ograniczonym zakresie bez plików cookie, dlatego też Twoje zachowanie podczas surfowania może przynajmniej częściowo być analizowane przez Google Universal Analytics także wtedy, gdy dezaktywowane zostały pliki cookie w Twojej przeglądarce. Aby uniemożliwić to śledzenie, proszę użyć następującego linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

V.

Grupy niestandardowych odbiorców na Facebooku.

Używamy także oferowane przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“) narzędzie „grupy niestandardowych odbiorców”, które umożliwia Facebookowi wyświetlanie na zlecenie Sztuki Wyboru reklamy banerowej na Facebooku. W tym celu przekazujemy Facebookowi Twój adres e-mail w zaszyfrowanej formie. Jeżeli masz konto na Facebooku, Facebook dowie się dzięki temu, że jesteś także zarejestrowana/y na Sztuka Wyboru.

Ponadto stosujemy oferowaną przez Facebook opcję „grupy podobnych odbiorców“ umożliwiającą Facebookowi wyświetlanie ogłoszeń także u takich użytkowników, którzy wykazują podobne do Twoich cechy profilu.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez Facebook znajdziesz w Warunkach korzystania z grupy niestandardowych odbiorców, dostępnych pod adresem

https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos.php

C. Informacja i korekta danych

Przysługuje Ci prawo do bezpłatnej informacji na temat zapisanych danych dotyczących Twojej osoby. Ponadto masz prawo dostępu do swoich danych, a także do ich poprawiania.


Stan: Maj 2018

Sztuka Wyboru, Halina Anna Kozłowska